Katechezy przedmałżeńskie dla narzeczonych

W piątek, 5 października, o godz. 19.00 rozpoczyna się jesienny cykl katechez przygotowujący narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Katechezy odbywają się w sali parafialnej nr 131 – wejście od ul. Kawęczyńskiej, przez portiernię domu zakonnego.  Tematyka katechez jest określona przez władze naszej diecezji, dzięki czemu można wykorzystać je jako uzupełnienie niedokończonych wcześniej lub połączyć je z katechezami w innej parafii. Prowadzą je salezjanie i świeccy, posiadający przygotowanie z różnych dziedzin, m. in. pedagogika, prawo kanoniczne, poradnictwo rodzinne i mediacja sądowa, historia, teologia moralna, filozofia, itd. Zajęcia prowadzone są w kolejne piątki o godz. 19.00 (oprócz 2 XI – zakończenie 7 XII) według następującego planu:

I. 5.10.2018 – Jestem chrześcijaninem i wierzę – ks. wik. Krzysztof Jakubowski

II. 12.10.2018 – Bóg zbawia w Kościele. Sakramenty – ks. dr Krzysztof Lis

III. 19.10.2018 – Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej – ks. prof. UKSW Ks. Jan Niewęgłowski

IV. 26.10.2018 – Sakrament małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego – ks. mgr Dariusz Mikołajczyk

V. 9.11.2018 – Miłość w małżeństwie: drogi i zagrożenia dla miłości – ks. Jacek Szewczyk

VI. 16.11.2018 – Uwarunkowanie zgody w sakramencie małżeństwa –  ks. mgr Dariusz Mikołajczyk

VII. 23.11.2018 – Kształtowanie współżycia małżeńskiego – mgr  Aneta Kurzyna

VIII. 30.11.2018 – Małżeństwo i rodzina wspólnotą myśli i działania – mgr  Aneta Kurzyna

IX. 7.12.2018 – Kształtowanie życia rodzinnego; życie religijne, obyczaje – mgr  Aneta Kurzyna

Liturgię sakramentu małżeństwa (katecheza nr 10)  omawia ks. proboszcz przy spisywaniu protokołu.

Udział w katechezach jest bezpłatny. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy; formą zgłoszenia jest udział w pierwszej katechezie i pobranie indeksu.