Katechezy przedmałżeńskie dla narzeczonych

Jesienny cykl katechez przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa, potocznie zwany kursem przedmałżeńskim, w naszej parafii, rozpocznie się 6 października (piątek) o godz. 1900, w sali parafialnej nr 131. Ze względu na prowadzone prace remontowe przy wieży wejście do sali prowadzi przez portiernię domu zakonnego od ul. Kawęczyńskiej.

Cykl obejmuje 9  katechez prowadzonych w kolejne piątki. Katecheza dziesiąta, wyjaśniająca liturgię sakramentu małżeństwa, jest prowadzona przez ks. proboszcza osobno z każdą parą narzeczonych, przy okazji spisywania protokołu. Prelegentami są księża i świeccy, będący specjalistami z zakresu filozofii, teologii, prawa kanonicznego i poradnictwa rodzinnego.

Katechezy przedmałżeńskie nie zastępują indywidualnych spotkań w poradni rodzinnej dotyczących naturalnych metod regulacji poczęć.

Tematyka katechez jest określona przez władzę diecezjalną i jednakowa dla całej diecezji. Stąd też osoby, które już korzystały częściowo z katechez w innych parafiach, lub w naszej parafii w poprzednich edycjach, mogą uczestniczyć tylko w katechezach uzupełniających.

Formą deklaracji uczestnictwa w katechezach jest obecność na pierwszej katechezie i pobranie indeksu. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Za uczestnictwo w katechezach nie są pobierane żadne opłaty.

Harmonogram katechez, ich tematykę oraz prelegentów prezentuje załączona tabela

 

Data

Temat

Prowadzący

6.10.2017

Jestem chrześcijaninem i wierzę.

ks. Krzysztof Jakubowski

13.10.2017

Bóg zbawia w Kościele. Sakramenty.

ks. Krzysztof Lis

20.10.2017

Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.

Ks. Jan Niewęgłowski

27.10.2017

Sakrament małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

ks. Dariusz Mikołajczyk

3.11.2017

Miłość w małżeństwie: drogi i zagrożenia dla miłości.

ks. Grzegorz Tondera

10.11.2017

Uwarunkowanie zgody w sakramencie małżeństwa.

ks. Dariusz Mikołajczyk

17.11.2017

Kształtowanie współżycia małżeńskiego.

P. Aneta Kurzyna

24.11.2017

Małżeństwo i rodzina wspólnotą myśli i działania.

P. Aneta Kurzyna

1.12.2017

Kształtowanie życia rodzinnego; życie religijne, obyczaje.

P. Aneta Kurzyna