Katechezy przedmałżeńskie

2 października br. rozpoczyna się w naszej parafii jesienny cykl katechez przed zawarciem sakramentu małżeństwa, zwanych potocznie kursem przedmałżeńskim. Udział w katechezach jest obowiązkowy dla osób planujących w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa.

Poszczególne katechezy prowadzą m. in. pedagog, prawnik, doradca życia rodzinnego i in. z grona salezjanów i osób świeckich. Katechezy odbywają się w kolejne piątki o godz. 1900 w sali parafialnej nr 130 (wejście przez portiernię domu zakonnego). Ich zakończenie przewidziane jest dn. 27.11.2015 r. Za udział w katechezach nie są pobierane żadne opłaty.

Uczestnicy katechez otrzymują indeksy, w których potwierdzana jest obecność na poszczególnych katechezach. Program katechez jest wyznaczony przez władze naszej diecezji. Zatem uczestniczący częściowo w innych edycjach katechez (lub w innych parafiach) mogą tylko uzupełnić brakujące tematy.