Kolęda dodatkowa

Mieszkańcy nowych bloków przy ulicy: Ząbkowska 41, Korsaka 2a i 6, oraz CI, KTÓRZY NIE MOGLI W TERMINIE PRZYJĄĆ KOLĘDĘ proszeni są o zgłaszanie się w kancelarii lub zakrystii. Kolęda w tych domach odbędzie się od g. 15.00 w sobotę 22 stycznia