Kolędy z "Surmą"

17 stycznia, po sumie, wystąpił w naszej Bazylice z kolędowym koncertem chór „Surma”, założony w 1921 r. Jest to jeden najstarszych chórów w Warszawie. Chór ma w swoim repertuarze pieśni ludowe, folklorystyczne, utwory operowe i operetkowe, oratoria, pieśni religijne, a wśród nich oczywiście kolędy. Koncert w Bazylice poprowadzili dyrygenci: Jan Łysiak i Marzena Rybak; akompaniował Jan Badaj.