Komunikat dla pielgrzymów do Rumunii

Osoby, które wczesniej zadeklarowały udział w pielgrzymce trasą drewnianych kościołów i malowanych klasztorów w Rumunii powinny wpłacić do końca lutego kwotę 500 jako zaliczkę potwierdzającą udział w pielgrzymce. Zaliczkę można wpłacić bezpośrednio na konto biura "Droga" – organizatora wyjazdu: Bank Zachodni WBK 9  O / Warszawa 62109018830000000506001117 lub w gotówce do ks. Krzysztofa, opiekuna duchowego pielgrzymki.