Konferencje przedmałżeńskie

7 marca o godz. 19.00 odbędzie się pierwsza z dziewięciu konferencji przygotowujących do zawarcia skramentu małżeństwa, zwanych potocznie kursem przedmałżeńskim. Kolejne konferencje będą wygłaszane w każdy piątek o godz. 19.00 w sali w parafialnej sali konferencyjnej na I piętrze (wejście przez portiernię domu zakonnego od ulicy Kawęczyńskiej).

Zgłoszeniem uczestnictwa jest udział w pierwszej konferencji i odebranie dokumentu umożliwiającego potwierdzanie udziału w kolejnych.

Pełen cykl obejmuje 9 konferencji wyjaśniających podstawowe zasady wiary, życie Kościoła, kształtowanie życia małżeńskiego oraz unormowania kanoniczne tego sakramentu. Konferencje głoszą duszpsterze posługujący na codzień w Bazylice oraz osoby świeckie. Program 9 konferencji obejmuje całość przygotowania do sakramentu małżeństwa, jakie zaleca Kuria Biskupia.

Planujących w najbliżych miesiącach zawarcie sakramentu małżeństwa zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji. Udział w konferencjach jest bezpłatny.