Udział we Mszy św.

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Warszawsko Praskiego – Romualda Kamińskiego  dn. 24 marca br. Msze święte są odprawiane bez udziału wiernych. Uczestniczyć w nich mogą jedynie zamawiający intencję w ilości nie przekraczającej 5 osób. Miejsce sprawowania Mszy św. wskaże służba kościelna.

Zachęcamy do przeżywania Mszy św. w domu jednocząc się duchowo z jej celebracją w Bazylice NSJ w godzinach dotychczas praktykowanych w dni powszednie i świąteczne.

Tutaj znajdziesz informacje o transmisjach mszy w różnych mediach.