Organizacja i zasady uczestnictwa we Mszach św. w naszej parafii

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki NSJ!

Rygorystyczne i uciążliwe, ale przecież konieczne ograniczenia, by powstrzymać rozwijającą się epidemię koronowirusa, muszą być respektowane także w aktywności parafialnej. Dekret naszego Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego (podajemy go do Waszej wiadomości) wymienia konkretne działania, jakie musimy wprowadzić w posługę duszpasterską, by dostosować się do zaleceń władz państwowych. Jednym z nich jest maksymalna ilość uczestników nabożeństw – 50 osób. Są parafie, które przewidując problemy z realizacją tego ograniczenia zamykają kościoły. My nie chcielibyśmy stosować takiego rozwiązania, ale respektując wymóg maksimum 50 osób dla zgromadzenia liturgicznego, będziemy odprawiać Msze św. o tej samej godzinie w kilku miejscach. Głównym miejscem celebracji jest Bazylika, a dodatkowe miejsca to kaplica zakonna salezjanów, kaplica od ul. Siedleckiej, sala teatralna w oratorium i inne pomieszczenia. Stąd nasza prośba do Was, by przychodząc na Mszę św. udawać się do pomieszczeń wskazanych przez księży lub wolontariuszy. Jest to szczególnie ważne dla osób, które zamówiły intencję na daną godzinę; w Bazylice będzie Msza w jednej intencji, pozostałe w innych pomieszczeniach.

W każdym z dodatkowych pomieszczeń będzie można przyjąć Komunię św. i skorzystać ze spowiedzi. O ile ktoś nie zmieści się w dozwolonej liczbie uczestników Mszy św. lub z innych powodów nie będzie mógł w Niej uczestniczyć, będzie mógł przystąpić do Komunii św. po rozejściu się uczestników.

Liczymy, że rozumiejąc trudną sytuację nas wszystkich, okażemy sobie życzliwość i nie będziemy stwarzać dodatkowych problemów. Jako Wasi duszpasterze uczynimy tyle, ile w takich warunkach uczynić można.