Liturgia Wielkiego Tygodnia w Bazylice

Liturgia Wielkiego Tygodnia dostarcza przeżyć szczególnie ważnych i pobudzających do refleksji nad wydarzeniami zbawczymi, a w ich kontekście nad jakością i sensem naszego życia. Historia Jezusa począwszy od uroczystego wjazdu do Jerozolimy, poprzez bolesne wydarzenia drogi krzyżowej, aż po radość wielkanocnego poranka znajduje jest liturgicznym przesłaniem Wielkiego Tygodnia i corocznie gromadzi w Bazylice na modlitwie wielu parafian i gości.