Męskie brzmienia w Bazylice

22 października, po sumie, Bazylika wypełniła się pięknem męskich głosów.A to za sprawą koncertu z jakim wystąpił irlandzki Donaghadee Male Voice Choir pod dyrekcją Ivwana Blacka. Koncert zatytułowany”Muzyka sakralna różnych epok” w ramach Praskiej Jesieni w Świątyniach i zorganizowany przez Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Północ, ukazał nie tylko najpiękniejsze i szacowne dzieła liturgiczne (np. Panis angelicus – Cesara Francka) ale zachwycił ujęciem orleańskim muzyki Chopina i kunsztem artystycznym wykonawców.