Męskie Koło Żywego Różańca

Drodzy Parafianie – Mężczyźni! Chciałbym w tym roku zainaugurować wyjątkowe dzieło: Męskie Koło Żywego Różańca. Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: "Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".

Z racji tego, że jest to męskie Koło Żywego Różańca zapraszam do niego wyłącznie mężczyzn, którzy chcieliby włączyć się w to piękne modlitewne dzieło. Czekam, więc za zgłoszenia i wierzę głęboko, że uda się stworzyć, choć jedną Różę (ufam, że znajdzie się 20 mężczyzn w naszej parafii, którzy będę chcieli się modlić na różańcu, tej maryjnej i jak najbardziej męskiej modlitwie).

Pierwsza spotkanie odbędzie się, gdy zbierze się pierwsze 20 osób.

ks. Janusz Kuskowski sdb