MISJE ŚWIĘTE

BAZYLIKA I SANKTUARIUM
NAJŚWIETSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

19 – 26 marca 2023 r.
JESTEM CICHY I POKORNY SERCEM ( Mt 11,29)

Przewodnikami naszymi będą salezjanie:
ks. dr Piotr Sosnowski i ks. mgr Wojciech Kułak.


SERCE JEZUSA ZBAWIENIE UFAJĄCYCH W TOBIE.


19.03.2023

IV Niedziela Wielkiego Postu

07:00Msza św. Intronizacja Biblii. Uwielbienie Serca w naszym zaufaniu.
08:30Msza św. Intronizacja Biblii. Uwielbienie Serca w naszym zaufaniu.
10:00Msza św. Intronizacja Biblii. Uwielbienie Serca w naszym zaufaniu.
11:30Msza św. z udziałem dzieci.
13:00Msza św. Intronizacja Biblii. Uwielbienie Serca w naszym zaufaniu.
17:00Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i procesja.
18:00Msza św. Intronizacja Biblii. Uwielbienie Serca w naszym zaufaniu.
19:30Msza św. Intronizacja Biblii. Uwielbienie Serca w naszym zaufaniu.


SERCE JEZUSA W KTÓRYM SOBIE OJCIEC BARDZO UPODOBAŁ.


20.03.2023

Poniedziałek – Uroczystość św. Józefa

07:00Msza św. (zawierzenie i błogosławieństwo rodzin).
08:00Msza św. (zawierzenie i błogosławieństwo rodzin).
12:00Msza św. (zawierzenie i błogosławieństwo rodzin).
18:00Msza św. (zawierzenie i błogosławieństwo rodzin).


SERCE JEZUSA ŹRÓDŁO WSZELKIEJ POCIECHY.


21.03.2023

Wtorek

07:00Msza św. (Zawierzenie i błogosławieństwo osób chorych).
12:00Msza św. (Zawierzenie i błogosławieństwo osób chorych).
18:00Msza św. (Zawierzenie i błogosławieństwo osób chorych).


SERCE JEZUSA ŻYCIE i ZMARTWYCHWSTANIE NASZE.


22.03.2023

Środa

07:00Msza św. (Zawierzenie i Błogosławieństwo wdów, wdowców i osób samotnych).
08:00Msza św. (Zawierzenie i Błogosławieństwo wdów, wdowców i osób samotnych).
12:00Msza św. (Zawierzenie i Błogosławieństwo wdów, wdowców i osób samotnych).
18:00Msza św. (Zawierzenie i Błogosławieństwo wdów, wdowców i osób samotnych).


SERCE JEZUSA PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY NASZE (POKUTNY).


23.03.2023

Czwartek

07:00Msza św. (Dzień spowiedzi misyjnej).
08:00Msza św. (Dzień spowiedzi misyjnej).
12:00Msza św. (Dzień spowiedzi misyjnej).
18:00Msza św. (Dzień spowiedzi misyjnej).


SERCE JEZUSA POKOJU i POJEDNANIE NASZE (POKUTNY).


24.03.2023

Piątek

07:00Msza św. (Dzień spowiedzi misyjnej).
08:00Msza św. (Dzień spowiedzi misyjnej).
12:00Msza św. (Dzień spowiedzi misyjnej).
17:00 Droga Krzyżowa
(Modlitwa za osoby zagubione, odchodzące od Kościoła, ekspiacja za apostazje i zgorszenia).
18:00Msza św. (Dzień spowiedzi misyjnej).


SERCE JEZUSA W ŁONIE MATKI DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE.


25.03.2023

Sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

07:00Msza św. (Dzień świętości życia).
08:00Msza św. (Dzień świętości życia).
12:00Msza św. (Dzień świętości życia).
18:00Msza św. (Dzień świętości życia).


SERCE JEZUSA NADZIEJO W TOBIE UMIERAJĄCYCH.


26.03.2023

V Niedziela Wielkiego Postu

07:00Msza św. (Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
08:30Msza św. (Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
10:00Msza św. (Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
11:30Msza św. z udziałem dzieci. (Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
13:00Msza św. (Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
17:00Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i procesją.
18:00Msza św. (Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).
19:30Msza św. (Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).