Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku

Stało się już tradycją, że wyjazdem do Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej rozpoczynamy coroczne pielgrzymowanie z naszej Bazyliki – Sanktuarium  NSJ. W tym roku proponujemy wyjazd 28 marca (sobota) o godz. 930. Autokar odjeżdża pl. ks. Lauferskiego przed bazyliką. Główne punkty naszego pielgrzymowania to Msza św. dla pielgrzymów o godz. 1200 przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia i Misterium Męki Pańskiej o godz. 1400. Wolny czas można wykorzystać na zwiedzanie klasztoru, wystawy misyjnej, zakup pamiątek lub modlitwę w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Opłata za udział w pielgrzymce wynosi 50 zł od osoby i stanowi pokrycie kosztów ubezpieczenia, przejazdu i biletu wstępu. Posiłek każdy z pielgrzymów organizuje sobie prywatnie. Można w tym celu wykorzystać stoiska barowe na terenie klasztoru lub w mieście.

Udział w pielgrzymce można zgłaszać w kancelarii parafialnej, pocztą elektroniczną, w zakrystii lub telefonicznie. Organizatorem wyjazdu jest wikary z bazyliki.