Młodzi przemówlili językami w Bazylice

22 lipca, w piątek, w Bazylice NSJ spotkali się młodzi katolicy z różnych krajów, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży a tzw. część diecezjalną tych dni spędzali w rejonie Warszawa-Wschód.Głównym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. insp. Andrzej Wujek. Koncelebrowali ją duszpasterze opiekujący się przybyłą młodzieżą i ks. prob. Mazański, koordynator regionalny. Uczestniczyło w niej w niej ok. 800 młodych ludzi z Palestyny, Indonezji, USA, Brazylii i wolontariusze polscy.Po Mszy odbyła się prezentacja przybyłych grup. Całość prowadzona była w języku angielskim, a niektóre fragmenty w językach ojczystych Palestyńczyków, Indonezyjczyków i Polaków.