Modlitewne czuwanie za Ojczyznę

Tradycyjnie, w I piątek miesiąca (7 listopada), w naszej Bazylice odbędzie się nocne czuwanie modlitewne w intencji Ojczyzny. Poprowadzą je znani w Warszawie promotorzy kultu Miłosierdzia Bożego – ks. Mariusz Bernyś i ks. Michał Dłutowski. Te comiesięczne czuwania są zarazem nowenną przygotowującą nas do obchodów przypadającej w czerwcu przyszłego roku 250-rocznicy wprowadzenia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Czuwanie rozpoczyna się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.00. Po nim wysłuchamy tematycznej katechezy dotyczącej kultu Serca Jezusowego. Następnie będzie odprawiona Droga Krzyżowa połączona z modlitwą przebłagalną i adoracją krzyża. Kolejnymi punktami nocnej modlitwy w Bazylice są: adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja z figurą Niepokalanej. Podczas tej części czuwania bardzo przydatne są świece lub znicze, tworzące klimat misteryjnego zjednoczenia się Bogiem.

Modlitwę za Ojczyznę zakończymy Mszą św. o Niepokalanym Sercu Maryi, odprawianą o północy.

Czuwanie daje również okazję skorzystania z Sakramentu Pojednania i zaopatrzenia się w książki autorstwa ks. Bernysia i ks. Dłutowskiego.

Serdecznie więc zapraszamy na czuwanie do Bazyliki – 7 listopada, godz. 21.00