Msze dla pielgrzymów

Powtórny wyjazd na Jasną Górę, w sobotę 12 listopada, zakończył ten rok pielgrzymkowy w naszej Bazylice i dał nam okazję, by podziękować Jasnogórskiej Królowej Polski, za Jej opiekę nad wyjazdami organizowanymi przez naszą parafię.  Uczestnicy obydwu pielgrzymek wyrazili życzenie, by liturgicznym podsumowaniem modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej była Msza św. w naszej Bazylice. Spełniając je informujemy, że dziękczynna Msza św. dla pielgrzymujących 5 listopada zostanie odprawiona 23 listopada (środa) o godz. 1800. Natomiast na 26 listopada (sobota), godz. 1800, zapraszamy uczestników pielgrzymki z dn. 12 listopada.

Intencją obydwu Mszy św. jest modlitwa, by trwałe owoce i wszelkie dobre doświadczenia utwierdzały pielgrzymujących w wierności Bogu, zawierzeniu Matce Bożej i wzajemnej miłości w ich środowiskach. Do udziału w tych Mszach zapraszamy uczestników ostatnich pielgrzymek na Jasną Górę, wszystkich przyjaciół naszej Bazyliki i korzystających posługujących w niej salezjanów.