Na Jasnej Górze dziękujemy za powrót na pielgrzymie szlaki

Wprawdzie nie możemy przewidzieć, jakie w listopadzie będą szanse na pielgrzymowanie. Niemniej żyjemy nadzieją, że skoro już  udało nam się wrócić na pielgrzymie szlaki, to również uda nam się zakończyć rok pielgrzymkowy dziękczynieniem na Jasnej Górze i w ten sposób podtrzymać wcześniejszą tradycję: ostatnie w roku wspólne pielgrzymie modlitwy Bazylika składa przed obliczem Jasnogórskiej Królowej Polski. Zamierzamy tego dokonać 6 listopada (sobota).

Ok. 4-godzinny pobyt w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej wypełni nam udział we Mszy św. w kaplicy Cudownego obrazu, modlitwa osobista, indywidualne zwiedzanie sanktuarium, itd. W tym czasie każda z osób uczestniczących w pielgrzymce powinna zadbać o posiłek. Można  skorzystać z oferty domu pielgrzyma lub pobliskich punktów gastronomicznych. Tradycyjnie ta pielgrzymka ma charakter bardziej modlitewny niż turystyczny, dlatego nie planujemy innych atrakcji. Jedynie w drodze powrotnej zatrzymamy się w klasztorze mniszek-dominikanek w Świętej Annie na krótką modlitwę i zapoznanie się z misją żyjących tam sióstr klauzurowych.

Opłata za udział w pielgrzymce wynosi 75 zł/os. Chętni mogą się zapisywać w kancelarii, w zakrystii po nabożeństwach, drogą mailową, telefoniczną lub smsem do wikarego.