Niech się odrodzi w nas nadzieja

Comiesięczna „Modlitwa serca” jako owoc ostatnich misji tym razem miała charakter refleksji przygotowującej do Sakramentu Pojednania. Podstawę refleksji stanowił rachunek sumienia oparty na Błogosławieństwach, muzycznie oprawiony głównie śpiewem kanonów z Taize.