Niech się odrodzi we mnie nadzieja

"Niech się odrodzi we mnie nadzieja" – taki jest tytuł, a zarazem motyw przewodni pomisyjnej "Modlitwy serca" w marcu. Tym razem stanowi ona jeden z punktów rekolekcji parafialnych. Będzie zatem miała charakter przygotowania do pogłębionej spowiedzi, żalu i wspólnego dziękczynienia za dar pojednania z Bogiem i ludźmi. Za podstawę do refleksji nad stanem sumień wybraliśmy treść ośmiu błogosławieństw z Kazania na Górze.

Jak zawsze, owocnej refleksji nad życiem sprzyjać będzie sugestywne prowadzenie słowem, nastrojowa muzyka i dyskretne oświetlenie Bazyliki tworzące klimat spotkania z Bogiem.

W konfesjonałach będą czekać spowiednicy.

Zapracowanych, młodzież, osoby z naturą Nikodema, nocnych Marków zapraszamy w poniedziałek – 24 marca o godz. 19.30.