Niedziela Świętej Rodziny – Ogłoszenia

Niedziela Świętej Rodziny – Ogłoszenia

 1. W kolejny dzień oktawy do uroczystości Bożego Narodzenia, a zarazem w niedzielę, liturgia skupia naszą uwagę na Świetej Rodzinie z Nazaretu. Pomimo różnych trudności, z jakimi borykali się Józef i Maryja, a związanymi z przyjściem na świat Jezusa, pozostali otwarci na działanie Boga w ich życiu i całym swoim życiem odpowiedzieli na Boże zaproszenie, by zawierzyć Panu Bogu. Dlatego Święta Rodzina jest dla nas przykładem i wzorem, z którego możemy czerpać natchnienie do pokonywania codziennych trudności

 2. Bieżący tydzień łączy stary i nowy rok. Stąd też we wtorek, 31 grudnia – w ostatni dzień roku kalendarzowego, zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-błagalne, a rozpoczniemy je o godz. 17.30. Z całą pewnością, każdy z nas ma powody, by Bogu dziękować i ma za co przepraszać, pamiętając, że miłosierdzie Boże potrafi wyprowadzić dobro również z tego, co samo w sobie dobre nie jest lub nie było. Zechciejmy więc włączyć się w to dziękczynienie na koniec roku, aby z godnością i radością Dzieci Bożych rozpocząć nowy rok kalendarzowy. Po nabożeństwie, o godz. 18.00, odprawiona zostanie Msza św.

 3. W najbliższą środę przypada pierwszy dzień nowego roku. Będzie to jednocześnie Światowy Dzień Modlitw o Pokój. To nie jest przypadkowe połączenie, ale ma ono nam przypominać o potrzebie dążenia do życia w pokoju przez cały rok, nie tylko na poziomie międzynarodowym, lecz przede wszystkim w naszych rodzinach, zakładach pracy i wreszcie w naszym sercu. Msze św. w Bazylice sprawowane są w porządku niedzielnym; nie będzie Mszy św. o godz. 19.30.

 4. W tym tygodniu przypada również I-czwartek, I-piątek i I-sobota miesiąca. W czwartek o godz. 17.30 odmówimy różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

 5. W I-piątek, 3 stycznia, zapraszamy dorosłych na Msze św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.00, 8.00, 12.00 i 18.00. Dzieci zapraszamy na godz. 16.45. Straż Honorowa ma swoją adorację o godz. 17.15. Nie zapominajmy, że uczestnictwo we Mszy św. I-piątkowej jest nie tylko wyrazem naszej pobożności, bo w tę Mszę św. jest włączona intencja wynagradzająca Boskiemu Sercu Jezusa za wszystkie grzechy popełniane przez nas samych, naszych bliskich jak i na całym świecie. Ta intencja ma szczególną wymowę w naszej Bazylice poświęconej Sercu Jezusowemu. O godz. 15.00 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczniemy adorację Najświętszego Sakramentu.

 6. W I-sobotę miesiąca oddajemy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. wieczornej, zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, odmówimy cały Różaniec (4 części) przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Zakończenie ok. godz. 21.00 apelem Jasnogórskim. Zapraszamy do udziału w tej formie przeżywania I-soboty.

 7. Prosimy o zgłaszanie osób chorych i starszych, które mieszkają w naszych rodzinach i nie mogą samodzielnie dotrzeć do kościoła, a chciałby skorzystać z Sakramentu Pojednania i przyjąć Komunię św. Osoby te chcielibyśmy odwiedzić w piątek od godz. 8.00. Zgłoszenia można dokonać w zakrystii, w kancelarii lub telefonicznie.

 8. Osoby dorosłe czytające teksty Pisma św. podczas Msz św. w dni powszednie mogą zgłaszać w zakrystii swoje dyżury na miesiąc styczeń. Mile widziane są nowe zgłoszenia, które przyjmuje ks. wikary (Krzysztof).

 9. Z powodu przerwy w pracy, jaką ma teraz drukarnia, na dzisiejszą niedzielę nie ma wydania gazetki parafialnej w formie papierowej. Mamy nadzieję, że choć po części nadrobi to publikacja ogłoszeń na stronie internetowej.

 10. 2 stycznia rozpoczynamy wizytę duszpasterską w rodzinach naszych parafian, tzw. kolędę. Rozkład wizyty do 11 stycznia jest opublikowany na osobnej kolumnie.

 11. Przeżyjmy ostatnie dni starego roku i pierwsze nowego w atmosferze pokoju i radości ducha, rozważając – jak Maryja – wielkie dzieła w swoim sercu, w których Pan Bóg pozwolił nam już uczestniczyć, i prośmy o odwagę otwierania się na nowe wyzwania, jakie Bóg postawi przed nami w nadchodzącym roku.