Niedziela Trójcy Świętej

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Dziś szczególną modlitwą otaczamy wszystkie Matki. Niech żyjącym Bóg błogosławi a zmarłe przyjmie do swojej chwały.

Maryjne nabożeństwa majowe. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych. O godzinie 17.30 litaniaku czci Najświętszej Maryi Panny, o godzinie 20.30 różaniec i Apel Maryjny w kaplicy Wspomożycielki.

Rekolekcje ODDANIE 33. Zapraszamy wszystkich chętnych na wspólną rekolekcyjną drogę, podczas rekolekcji zawierzenia: ODDANIE 33. Przez kolejne dni, aż do 2 czerwca włącznie, każdego dnia spotykamy się o godzinie 20.30 w kaplicy Wspomożycielki na modlitwie różańcowej, Apelu Maryjnym i krótkim rozważaniu przeznaczonym na dany dzień rekolekcji. Rekolekcje zakończymy w poniedziałek 3 czerwca 2024 roku, podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00, dokonując dobrowolnie i świadomie aktu osobistego oddania, czyli powierzenia siebie Bogu, tak jak Maryja i razem z Maryją, zawierzając również swoje życie Matce Kościoła.

Nabożeństwa czerwcowe. Od soboty 1 czerwca zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa czerwcowego, każdego dnia o godzinie 17.30.

Boże Ciało. We czwartek, 30 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Tego dnia Msze Święte według porządku niedzielnego. Po Mszy Świętej o godzinie 13.00 wyruszymy w procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii. Procesja będzie szła tak jak w roku ubiegłym następującymi ulicami: Otwocką, Łochowską, Grajewską i Siedlecką. Serdecznie prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy i do czynnego włączenia się w orszak procesyjny. Chętnych mężczyzn prosimy o pomoc w postawieniu i demontażu ołtarzy. Zbiórka przy kaplicy od ulicy Siedleckiej o godzinie 8.00. Prosimy także o pomoc w orszaku procesyjnym, szczególnie do niesienia baldachimu, feretronów, chorągwi, nagłośnienia. Dziewczynki prosimy o sypanie kwiatów przed Najświętszym Sakramentem podczas procesji. Niech ten dzień i procesja będzie dla nas wszystkich okazją do manifestacji naszej wiary w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii, a także dziękczynienia za to, że BÓG JEST pośród nas.

Oktawa Bożego Ciała. Od piątku, 31 maja przez osiem kolejnych dni, na zakończenie nabożeństwa czerwcowego będzie procesja z Najświętszym Sakramentem po bazylice.

Dyspensa Biskupa Warszawsko-Praskiego. Na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek, 31 maja 2024 roku. Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców.

W piątek po Bożym Ciele, 31 maja 2024 roku, kancelaria parafialna będzie zamknięta.

Pierwsza Sobota Miesiąca. W Pierwszą Sobotę Miesiąca (1 czerwca) Msza Święta z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi o godzinie 8.00. Po Mszy modlitwa różańcowa, na którą zapraszamy Wspólnotę Męskiego Różańca. Po Mszy Świętej o godzinie 18.00 w kaplicy Wspomożycielki Wiernych będziemy modlili się rozważając wszystkie cztery części różańca świętego. Modlitwę zakończymy Apelem Maryjnym.

Spotkanie Kół Żywego Różańca. W przyszłą niedzielę (2 czerwca) o godzinie 17.00 spotkanie Kół Żywego Różańca. Intencja na czerwiec: Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju. Aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

. Młodzież z Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego w Różanymstoku. W przyszłą niedzielę (2 czerwca) będziemy gościli w naszej parafii wychowawców i młodzież z Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego w Różanymstoku. Będziemy mogli wesprzeć to dzieło modlitwą i ofiarą, w miarę naszych możliwości.

Zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej. Zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 9 czerwca.

Księgarnia salezjańska. Informujemy, że po dłuższej przerwie spowodowanej pracami remontowymi, na nowo została otwarta Księgarnia Salezjańska przy naszej Bazylice. Księgarnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Telefon bezpośredni do Księgarni: 22 518 61 41 (dzwonić w godzinach otwarcia). Zapraszamy!

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika Idziemy.

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.