NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni. Panu Adamowi Wieczorkowi, za projekt i wykonanie Grobu Pańskiego. Siostrze Marcie i Panu Bogusławowi za wykonanie ołtarza adoracji (ciemnicy). Ministrantom lektorom na ręce ks. Sławomira składam gorące Bóg zapłać! Dziękuję Paniom i Panom za sprzątanie Bazyliki. Dziękuję orszakowi procesyjnemu. Panu organiście.  Wszystkim kapłanom za długie godziny w konfesjonale. Za ofiary na kwiaty do Grobu Bożego i ołtarza.  Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi wam swoją łaską.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na katolickie uczelnie. Za wszystkiego ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 13:00 i adoracja. O godz. 15:00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.