Niedziela Zesłania Ducha św.

 

Przeżywamy dziś Niedzielę Pięćdziesiątnicy. Wspominamy zesłanie Ducha św. na Apostołów, początki Kościoła.

Jest to także dla nas zaproszenie, abyśmy odnowili w sobie przyjęty sakrament bierzmowania; byśmy zastanowili się – co uczyniliśmy z naszym życiem, by dary w nas złożone nie zostały zaniedbane.