Obłóczyny ministrantów

!8 grudnia powiększyły się szeregi ministrantów w Bazylice NSJ. Podczas Mszy św. opiekun ministrantów – ks. Sławek Szczodrowski poprosił ks. prob. Edmunda Modzelewskiego, by kandydatom po odbyciu przez nich koniecznej formacji nałożył komże ministranckie. Po uroczystości w Bazylice nowo przyjęci ministranci wraz z rodzicami i przyjaciółmi spotkali się w oratorium przy słodkim stole i okolicznościowym torcie.