Obraz Patrona

Obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa – na życzenie fundatorki, księżnej Marii Radziwiłłowej – został namalowany w 1907 r.; taka data jest podana na odwrocie obrazu. Jego autorem jet Wincenty Łukaszewicz, który był uznanym malarzem religijnym w swojej epoce. Studiował w Akademii Petersburskiej, a jeden z jego obrazów – „Anioł uwalniający św. Piotra z ciemnicy” – został nagrodzony medalem w 1889 r. Obraz Serca Pana Jezusa od samego początku umieszczony był  w ołtarzu głównym w drewnianej kaplicy, zastępującej budującą się obecną Bazylikę. W 1919 r. po ustanowieniu parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy drewnianej kaplicy wzrosła popularność i kult Obrazu. Po konsekracji obecnej Bazyliki w 1923 r. Obraz Serca Pana Jezusa przeniesiono z kaplicy do nawy głównej w Bazylice i zawieszono Go w prezbiterium, gdzie odbierał cześć aż do 1953 r., kiedy to przełożony wspólnoty salezjańskiej, ks. Wincenty Kilian (również artysta malarz) wykonał polichromię apsydy z wielką postacią Jezusa z otwartym Sercem. Wtedy obraz autorstwa Łukaszewicza przeniesiono do zakrystii, gdzie przetrwał 55 lat. W pierwszych latach tego wieku wskutek niewłaściwej konserwacji i przemalowania Obraz utracił pierwotny wygląd.W początkach 2014 r. konserwator Ewa Moroz-Henriksen żmudną pracą usunęła przemalowania, przeprowadziła renowację i konserwację obrazu, a przede wszystkim przywróciła Mu pierwotny wygląd. Ten właśnie wizerunek Serca Jezusowego udostępniono Parafianom i Gościom z nadzieją, że podobnie jak przodkowie otoczą Go czcią i modlitwą, a wymodlone przed Nim łaski umocnią ich wiarę i miłość do Najświętszego Serca Jezusowego.Uroczyste poświęcenie Obrazu nastąpi w czasie odpustu parafialnego dn. 27 czerwca o godz. 1800. Mamy zamiar, by po uroczystym poświęceniu umieścić Obraz w miejscu godnym Patrona Bazyliki i sprzyjającym codziennej modlitwie, kierowanej do Najświętszego Serca Pana Jezusa.opr. ks. Bronisław Kant sdb