Odnowione obrazy

Obrazy świętych Archaniołów Rafała i Michała zawiesiła księżna Maria Radziwiłłowa na uroczystość konsekracji Bazyliki, która odbyła się 16.09.1923 r. Od tego czasu do tej pory obrazy zdejmowano i odkurzano tylko raz (1952 r.), gdy przebijano przejście z prezbiterium do małej zakrystii. Nie przeprowadzano wtedy jednak konserwacji.Pochodzenie obrazów opisuje ks. Bronisław Kant w tekście „Skarby Bazyliki” zamieszczonym na stronie internetowej Bazyliki i opublikowanym w gazetce parafialnej „Bazylika” z dn.13.04.2014 r.W najbliższych tygodniach powinno zakończyć przywracanie stanu pierwotnego i konserwacja obrazu Serca Jezusowego, który był otoczony kultem najpierw w drewnianej kaplicy, a potem już w Bazylice, zanim położono mozaikę w prezbiterium.