Odwiedziny Duszpasterskie – kolęda 9 – 14 stycznia

Od godz. 16.00 rozpoczynamy Odwiedziny Duszpasterskie, zwane kolędą.
W tygodniu:

* Poniedziałek, 9 stycznia     ul. Siedlecka 1/15

* Wtorek, 10 stycznia           ul. Siedlecka 16/24, 37, 37a, 37b,

* Środa, 11 stycznia              ul. Siedlecka 30, 34, 39, 45, 56, 62,
                                               ul. Kijowska 11, m. 1 – 280.

* Czwartek, 12 stycznia        ul. Kijowska 11 m. 281 – 430,
                                               Al. Tysiąclecia 151 m. 1 – 127

* Piątek, 13 stycznia             Al. Tysiąclecia 151 m. 128 – 480,

* Sobota, 14 stycznia            ul. Markowska 6,