Odwołana pielgrzymka na Misterium do Czerwińska

Z powodu panującej w naszym kraju epidemii organizatorzy zawiesili spektakle Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku. A ponieważ nie ma pewności, że po tym czasie będą warunki sprzyjające wyjazdom pielgrzymkowym, podjęliśmy decyzję o ostatecznej rezygnacji z pielgrzymki do Czerwińska zaplanowanej na 28 marca. Osoby, które opłaciły wyjazd, mogą zgłaszać się pod zwrot wpłaconej kwoty.