Ogłoszenia Duszpasterskie 01 stycznia 2017 r.

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI                                            1 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona  z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

3. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Ze względu na uroczystość Objawienia Pańskiego przypadającą akurat w I piątek miesiąca odwołane są comiesięczne odwiedziny kapłanów u chorych. Do chorych kapłani udadzą się dopiero w I piątek lutego.

Zapraszamy wszystkich na koncert kolęd chóru męskiego Harfa o godz. 1400  bezpośrednio po mszy św. w Uroczystość Trzech Króli.

O godz. 2100 Apelem Jasnogórskim rozpocznie się spotkanie modlitewne za ojczyznę zakończy się Mszą św. o północy.

4. Przygotowanie dla chrzestnych i rodziców dzieci, które przyjmą w najbliższym miesiąc chrzest św. odbędzie się w środę – 4 stycznia – o godz. 19.00. Wejście przez portiernię domu zakonnego.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem. Msza św. Wynagradzająca za grzechy nasze i świata całego o godz. 800. Wieczorem zapraszamy na modlitwę różańcową po wieczornej Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

6. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej tygodnika „Idziemy”.

Rozkład Wizyty Duszpasterskiej 02 – 14 stycznia 2017 r.

02 stycznia 2017 r.

Ul. Kijowska ( 1 – 240)

03 stycznia 2017 r. godz. 16.00

Ul. Kijowska (241 – 440)

04 stycznia 2017 r. godz. 16.00

Ul. Korsaka 1 ( 1 – 253)

05 stycznia 2017 r. godz. 16.00

Ul. Wiosenna 3 (1 – 180)

Ul. Otwocka 16

07 stycznia 2017 r. godz. 15.00

Ul. Wiosenna 2 ( 1 – 260)

09 stycznia 2017 r.

Ul. Ząbkowska 40 ( 1 – 180) godz. 16.00

Ul. Kawęczyńska 16

10 stycznia 2017 r.

Ul. Kawęczyńska 4,15,22,24,18,20, 26,28,34,37,39,41,43,45,47,63 godz. 16.00

11 stycznia 2017 r.

Ul. Kawęczyńska 64, 65, 73 godz. 16.00

Grajewska 2,3,4, 6/8,18,13,15,17,19,21, 21a. godz. 16.00

12 stycznia 2017 r.

Al. Tysiąclecia 151 ( 1 – 200) godz. 16.00

13 stycznia 2017 r.

Al. Tysiąclecia 151 ( 201 – 480) godz. 16.00

14 stycznia 2017 r.

Ul. Białostocka 48 godz. 15.00

Ul. Łomżyńska 15/25

Ul. Michałowska 3,4,6,8,10