Ogłoszenia Duszpasterskie 03 stycznia 2016 r.

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                               3 stycznia 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela pozwala nam po raz kolejny wsłuchać w słowa Janowego Prologu i kontemplować tajemnicę Pana Boga, który stał się człowiekiem i „rozbił namiot” wśród swojego ludu – zamieszkał pośród nas. Nie ustawajmy w dziękczynieniu za nieskończoną miłość Pana Boga. Dziś o godz. 1700 spotkanie Kół Różańcowych, a o godz. 1730 nabożeństwo Eucharystyczne i procesja.

2. W środę będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800.  Na ich zakończenie pobłogosławimy kredę i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.

3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Będziemy chcieli pamiętać w modlitwie o misjach i misjonarzach. Naszą materialną ofiarą pragniemy wesprzeć tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz ich działalność w krajach misyjnych .

4. Dzieci ze szkoły podstawowej nr. 30 po Mszy sw. o godz. 1130 dzisiaj, przedstawią Jasełka Bożonarodzeniowe. Serdecznie zapraszamy!

5. Rozpoczęliśmy kolędową wizytę w rodzinach naszej parafialnej wspólnoty. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny i parafian:

Poniedziałek 04 stycznia 2016 r. godz. 1600

Markowska 6 (1 – 45)

Markowska 6 (46 – 97)

Markowska 6 ( 98 – 127)

Markowska 6 (128 – 165)

Markowska 6 (166 – 216)

Markowska 6 ( 217 – 253)

Wtorek 05 stycznia 2016 r. godz. 1600

Korsaka 1 (1 – 44)

Korsaka 1 (45 – 88)

Korsaka 1 (89 – 129)

Korsaka 1 (130 – 181)

Korsaka 1 (182 – 213)

Korsaka 1 (214 – 253)

Czwartek 07 stycznia 2016 r. godz. 1600

Kijowska 11 (1-40)

Kijowska 11 (41 – 80)

Kijowska 11 (81 – 120)

Kijowska 11 (121 – 160)

Kijowska 11 (161 – 200)

Kijowska 11 (201 – 240)

Kijowska 11 (241 – 280)

Piątek 08 stycznia 2016 r. godz. 1600

Kijowska 11 (281 – 320)

Kijowska 11 (321 – 360)

Kijowska 11 (361 – 400)

Kijowska 11 (401 – 440)

Korsaka 7

Nieporęcka 8,10

Sobota 09 stycznia 2016 r. godz. 1500

Tarchomińska 1,3 i Nieporęcka 4,11

Tarchomińska 4 (szkoła), 5, 6

Tarchomińska 7, 8, 9, 10

Tarchomińska 12, 13, 15

Białostocka 48

Białostocka 48

 Cały porządek wizyty duszpasterskiej zamieściliśmy w parafialnym biuletynie i na stronie internetowej.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych darów.