Ogłoszenia Duszpasterskie 07 września 2014 r.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                          7 września 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy 23. niedzielę w ciągu roku. Liturgia tego dnia przypomina nam o praktyce braterskiego upomnienia, które jednak ma wypływać z miłości do drugiego człowieka i opierać się na przestrzeganiu podanych przez Pana Jezusa zasad. Warto, byśmy się zastanowili, kiedy ostatni raz, w duchu dobrze rozumianej miłości bliźniego, podjęliśmy się zwrócenia uwagi drugiej osobie. Pomyślmy też o tym, jak my sami reagujemy na zwrócenie nam uwagi. Niech to wezwanie stanie się również okazją do podejmowania w naszych rodzinach dialogu, który będzie prowadził do rozwiązywania trudnych problemów i lepszego wzajemnego rozumienia się.

2. W najbliższy poniedziałek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Także w piątek, 12 września, w liturgii wspominamy Jej Najświętsze Imię. Wspomnienie to możemy określić jako „imieniny” Matki Bożej. Ma ono nam przypomnieć o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy od Boga, wzywając wstawiennictwa Tej najlepszej z matek i posługując się Jej imieniem.

3. Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Starajmy się zwracać uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie są ich postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas, razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzetelności w wypełnianiu powierzonych nam zadań.

4. Po okresie wakacyjnym wznawiamy w naszej parafii przygotowania do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy kandydatów przygotowujących się już drugi rok do sakramentu bierzmowania na spotkanie formacyjne tradycyjnie w II środę miesiąca, czyli: 10 września o godzinie: 19.00. Spotykamy się w środku Bazyliki. Obecność na spotkaniu formacyjnym jest obowiązkowa!!!

Informujemy także, że rozpoczęły się zapisy do nowej (tegorocznej) grupy. Będą one trwały przez cały miesiąc wrzesień a zapisać się będzie można po każdej niedzielnej Mszy św..

5. W przyszłą niedzielę na mszy św. o g. 11.30 poświęcenie tornistrów dla Dzieci klas Najmłodszych.

6. Ks. Jan Kurel zaprasza kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza oraz byłych Ministrantów, którzy kiedyś służyli w Bazylice a chcą dalej służyć przy ołtarzu Jezusowi Chrystusowi. Zapisy będą trwały przez cały wrzesień w zakrystii po Mszach św.

7. Od  poniedziałku do piątku  w godz. od 16.00 do 20.00 zapraszamy do naszego Oratorium, gdzie organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży: gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji, a także koła zainteresowań, między innymi sportowe, plastyczne, muzyczne i teatralne.

8. Spotkanie Bielanek odbędzie się w czwartek o godz. 1700 w salce przy oratorium. Zapraszamy również dziewczynki, które chciałby zostać Bielankami.

9. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i jej lektury.