Ogłoszenia Duszpasterskie 12 marca 2017 r.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                 12 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu.

2. Zachęcamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach w każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawianych o godz. 1700, połączonych z procesją Eucharystyczną.

3. Zapraszamy w każdy piątek Wielkiego Postu na Drogę Krzyżową, dzieci godz. 16.45, dorośli 1730, młodzież 1930.

4. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

5. W dniu jutrzejszym rozpoczynamy rekolekcje dla szkół, które są objęte katechizacją w naszej parafii. O godz. 830 szkoła podstawowa nr. 30, o godz. 1000 szkoła muzyczna i szkoła podstawowa  ul. Otwocka i o godz. 1100 gimnazjum i  Technikum. Rekolekcje poprowadzi S. dr Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z Włocławka.

6 W naszej parafii doroczne rekolekcje Wielkopostne będziemy przeżywać od czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Rekolekcje dla dorosłych poprowadzi ks. Roman Wortolec – salezjanin, pracujący wydawnictwie salezjańskim.

7. Nasza Bazylika również została ujęta w gronie kościołów stacyjnych i na stały dzień liturgii stacyjnej ma wyznaczoną III niedzielę Wielkiego Postu; w tym roku przypada ona 19 marca.

Kościoły, którym na dzień stacyjny wyznaczono jedną z wielkopostnych niedziel, właśnie ze względu na własny porządek niedzielny, mają ten porządek nieco zmieniony.

Bazylika NSJ w dzień stacyjny – 19 marca br. – uwzględniając rozporządzenie biskupów będzie otwarta od godz. 600.Od tej chwili będzie trwał stały dyżur spowiednika. Porządek Mszy św. przed południem jest jak w każdą niedzielę (700, 830, 1000, 1130 i 1300). Od godz. 1500 jest okazja do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu; adorację rozpoczniemy wspólnie odmówioną Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1700 będzie sprawowana liturgia Gorzkich Żali, z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną na zakończenie. Msza św. o godz. 1800 pozostaje bez zmian, ale ostatnia Msza św. tego dnia jest przeniesiona na godz. 2000, by dostosować się do rozkładu liturgii stacyjnej. Wielkopostny Dzień Stacyjny w Bazylice zakończy się Apelem Jasnogórskim, o godz. 2100. Parafian, Gości, Przyjaciół i Sympatyków serdecznie zapraszamy na wielkopostny dzień stacyjny do Bazyliki.

8.  W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.