Ogłoszenia Duszpasterskie 14 lutego 2016

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                      14 lutego 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przeżywamy Pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia tego czasu. Taką okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć. W ten sposób można się włączyć w modlitwę Kościoła o ducha pokuty. Choć kwartalne dni modlitw w tej intencji dobiegają dziś końca, to ducha umartwienia, pokuty trzeba nieustannie w sobie rozwijać.

3. Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszamy dziś o godz. 1700 na pierwsze gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Natomiast w piątki zapraszamy na drogę krzyżową:

·        dzieci na godz. 1645

·        dorosłych na godz. 1730

·        młodzież na godz. 1930

4. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podawanymi wcześniej w gazetce i na stronie internetowej Bazyliki, w piątek rozpoczęliśmy wiosenny cykl katechez dla narzeczonych, zwany kursem przedmałżeńskim. Katechezy odbywają się w piątki o godz. 19.00, są one obowiązkowe dla planujących zawarcie małżeństwa sakramentalnego, a ich zakończenie przewidziane jest pod koniec kwietnia.

5. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła.

6. W niedzielę 28 lutego w naszej Bazylice będziemy przeżywać Wielkopostny Kościół stacyjny. Kościół będzie otwarty od godz. 600 – do 2100. Tej niedzieli Msza św. wieczorna będzie odprawiana o godz. 2000 – Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk i wygłosi Słowo Boże. Już dziś bardzo serdecznie na tę Mszę św. ZAPRASZAMY!

7. Decyzją ks. Inspektora witam w dzisiejszą niedzielę Ks. Jacka Paszendę w naszej wspólnocie parafialnej. Ks. Jacek będzie posługiwał w naszej Bazylice, do wakacji. Życzymy Mu potrzebnego zdrowia i sił do realizacji swoich planów na przyszłość, a posługa duszpasterska w Bazylice przynosiła Mu duchowe korzyści. Na prośbę ks. Proboszcza ks. Jacek napisał o sobie kilka zdań, które umieszczamy w dzisiejszym numerze Bazyliki.

8. Pamiętamy w modlitwach o solenizantach i jubilatach oraz o naszych parafianach, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności.