Ogłoszenia Duszpasterskie 15 maja 2016 r.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                                     15 maja 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

2. Wczoraj dzieci z naszej parafii w liczbie 95 przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci od dzisiaj uczestniczyć będą w białym tygodniu. Przychodzą na nabożeństwo majowe i Mszę św. o godz. 1730.

3. W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1130 dzieci klas czwartych przeżywać będą  rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.

4. Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową  i Orędowniczką. Każdego wieczoru o godz. 1730 spotykamy się w bazylice na nabożeństwie majowym.

5. W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących, Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 r. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej odprawianych jak w każdy dzień powszedni.

6. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w środę 18.05 o godz. 19.00 w kapicy od ul. Siedleckiej.

7. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie. Msze Święte o godz. 700, 800, 1200, 1800.

8.  Życzenia zdrowia i obfitości Bożych darów i łask przekazujemy solenizantom i jubilatom tygodnia.

W środę, 11 maja 2016 roku, zmarł w wieku 86 lat, w życiu zakonnym 69 lat, w kapłaństwie 59 lat.ś † p. Ksiądz Bronisław Kant SDB
Założyciel i wieloletni dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie
ceniony spowiednik
ostatnie 12. lat pracował w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na Pradze

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
we wtorek, 17 maja 2016 roku o godz. 10.00
w naszej  Bazylice

Dobry Jezu, okaż Ks. Bronisławowi swoje Miłosierdzie!