Ogłoszenia Duszpasterskie 16 sierpień 2015 r.

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                   16 sierpnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada dwudziesta niedziela w ciągu roku. W liturgii słowa rozważaliśmy temat Eucharystii. Przyjmijmy otwartym umysłem i sercem tę naukę Chrystusa o Chlebie żywym, zapewniającym nam życie wieczne.

2. W  dniu dzisiejszym przypada dwusetna  rocznica urodzin naszego Ojca i Nauczyciela młodzieży św. Jana Bosko. Dziękujemy Panu Bogu za wielki charyzmat Świętego, który i w naszych czasach nas zachwyca. Na zakończeniu każdej Mszy św. możemy ucałować relikwie św. Jana Bosko w kaplicy Matki Bożej Wspomożycielki. Jak również zachęcamy do modlitwy przed relikwiami św. Jana Bosko za dzieci i młodzież, aby młodości nie przegrali i życia nie stracili. Jak również i w naszych osobistych prośbach.

3. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości bliźniego. Jednym z przejawów tej miłości jest zobowiązanie się do abstynencji od alkoholu w celu ratowania ludzi od niego uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez nich decyzji o leczeniu odwykowym. Innym wyrazem naszej miłości bliźniego może być zaangażowanie się w zorganizowanie właściwego wypoczynku dla młodzieży i dzieci pozbawionych możliwości wyjazdu na wakacje. Musimy przemyśleć te sprawy i podjąć konkretne działania.

4. W środę o godz. 1730  – nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych a następnie – Msza Święta wieczorna.

5. W sobotę nasze myśli i uczucia skierujemy również ku Najświętszej Maryi Pannie, którą w tym dniu będziemy wspominać jako Królową. Maryję obrał na Królową naszego narodu król Jan Kazimierz, gdy 1 IV 1656 roku złożył śluby w katedrze lwowskiej. Maryi Królowej polećmy naszą Ojczyznę i nasze rodziny, sprawę trzeźwości naszego narodu i problemy ubożejącej części społeczeństwa polskiego.

6. Wypadki losowe u kilku osób zmusiły je do rezygnacji z pielgrzymki na Ukrainę. Pojawiła się więc możliwość, że w ich miejsce możemy przyjąć nowe osoby. Gdyby zatem ktoś chciał w dn. 18 – 22 września br. nawiedzić miejsca związane z Orlętami Lwowskimi,  Słowackim, Wołodyjowskim, itd. może zapisać się na wyjazd u ks. Krzysztofa. Koszt pielgrzymki wynosi 700 zł i 25 €.  Szczegółowy program pielgrzymki znajduje się na stronie internetowej.

7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, w zakrystii parafialnej.