Ogłoszenia Duszpasterskie 17 sierpnia 2014

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                         17 sierpnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Bóg pragnie okazywać nam miłosierdzie – to przesłanie usłyszeliśmy w liturgii dzisiejszej – 20. niedzieli w ciągu roku. Zechciejmy je przyjąć z otwartymi sercami, abyśmy mogli się nim dzielić z tymi, do których Pan nas posyła.

2. Niech czas wakacji i urlopów nie będzie okazją do zamykania się we własnym gronie, lecz niech staje się okazją do dostrzegania tych, którzy żyją wokół nas i być może potrzebują dobrego słowa, wsparcia lub po prostu ofiarowania im trochę z naszego czasu. Nie zapominajmy przy tym, że tymi potrzebującymi mogą być także nasi domownicy: dzieci, współmałżonek czy starsi rodzice.

3. Przypominamy, że zgodnie z prośbą naszych biskupów sierpień jest miesiącem trzeźwości. Zachęcamy do wytrwania w abstynencji, ofiarowując ją za tych, którzy sami nie potrafią jej zachować i są uzależnieni od alkoholu.

4. W piątek, 22 sierpnia, będziemy się radowali Maryją – Królową. Od wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

5. W dzisiejszą niedzielę serdecznie Witamy Ks. Piotra Kępe, który ostatnio pracował w Suwałkach, u nas podejmie zajęcia po Ks. Januszu Kuskowskim, przyjmijmy ks. Piotra z serdecznością. Życzymy Mu aby wśród nas dobrze się czuł i posługa kapłańska przynosiła Mu jak najwięcej radości.

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i życzymy wszystkim dojrzałej radości lata i błogosławieństwa Bożego.