Ogłoszenia Duszpasterskie 18 września 2016 r.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                             18 września 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy XXV niedzielę w ciągu roku liturgicznego.

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

3. Rozpoczynamy także dzisiaj kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VI Tydzień Wychowania. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie.

4. Spotkanie rodziców dzieci klas trzecich przygotowujących ze Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej i Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej odbędzie się w Bazylice NSJ 22 września o godz. 1900 .Rodzice dzieci klas trzecich ze szkoły muzycznej swoje spotkanie formacyjne będą miały po Mszy św. w niedzielę 25 września. Obecność Rodziców na spotkaniu obowiązkowa.

5. Informujemy także, że rozpoczęły się zapisy do nowej (tegorocznej) grupy, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Będą one trwały przez cały miesiąc wrzesień a zapisać się będzie można po każdej niedzielnej

6. Ks. Sławomir Szczodrowski zaprasza młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na pierwsze powakacyjne spotkanie 5 października o godz. 1900.  

7. Uczestników pielgrzymki „Śladami św. Jana Pawła II” i sympatyków pielgrzymowania z Bazyliki zapraszamy na Mszę św. dziękczynną w dzień odpustowy naszej parafii – 29 września o godz. 1800. Modlić się będziemy, by owoce tego pielgrzymowania  stały się fundamentem chrześcijańskiego życia w duszach uczestników tego wyjazdu. Pielgrzymi, którzy chcieliby sobie skopiować elektroniczną wersję materiału zdjęciowego z odwiedzin w Wadowicach, Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, powinni dostarczyć pendrive do ks. wikarego. Niewielka część odbitek na papierze jest do odbioru w zakrystii.

8. Głównym celem kolejnego pielgrzymowania jest Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Szczegółowy program zależy od pogody i dlatego ostateczne decyzje będą podejmowane już po dotarciu na miejsce. Wyjeżdżamy 8 października (sobota) o godz. 630, z parkingu przed Bazyliką; powrót tego samego dnia ok. godz. 2000. Koszt wyjazdu 70 zł od osoby i obejmuje opłatę za przez, ubezpieczenie i ofiary zwyczajowo składane w odwiedzanych miejscach. Opłaty należy wnieść do końca września.

9. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia zdrowia i wielu Bożych łask.

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.