Ogłoszenia Duszpasterskie 19 marca 2017 r. III Niedziela WP

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                        19 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o godz. 1645, 1730, 1930 i niedzielnych gorzkich żalach o godz. 1700. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

2. W dzisiejszą niedzielę nasza bazylika jest kościołem stacyjnym. Msze św. do południa bez zmian, o godz. 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia i wystawienie Najświętszego Sakramentu do  Gorzkich Żali, o godz. 1800 Msza św. bez zmian, natomiast Masz św. z godz. 1930 wyjątkowo jest przeniesiona o pół godz. później czyli o 2000, zakończenie kościoła stacyjnego w bazylice apelem jasnogórskim.

3. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

4. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

5. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 700, 800, 1200, 1800. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także przez cały miesiąc marzec szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

6. Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszej bazylice o godz. 700, 800, 1200 Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. Tego dnia wieczorna Msza św. będzie sprawowana z IV Niedzieli Wielkiego Postu.

7. Zachęcamy do lektury naszego tygodnika Idziemy, możemy nabyć w zakrystii.

25. lecie Diecezji Warszawsko-Praskiej

Centralne uroczystości odbędą się 25 marca 2017 roku o godz. 11.00 w katedrze warszawsko-praskiej pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika.

Dziękczynnej Mszy Świętej będzie przewodniczył Metropolita Warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Obecni będą wszyscy Biskupi Warszawsko-Prascy oraz związani z Metropolią Warszawską.

Mszę Świętą będą koncelebrowali tylko obecni biskupi. Kapłani diecezjalni i zakonni proszeni są o uczestnictwo w komżach i białych stułach, a członkowie kapituł (katedralnej, konkatedralnej i kolegiackiej) przybywają w strojach chórowych.

Centralne obchody Jubileuszu będą poprzedzone modlitwą wspólnoty Kościoła warszawsko-praskiego w dekanatach i parafiach.

Msza Święta dziękczynno-wynagradzająca we wszystkich kościołach dekanalnych odbędzie się 23 marca w naszej bazylice o godz. 1200, mszę św. będą celebrować kapłani naszego dekanatu Praskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy i dziękczynienia za naszą diecezję a cały dzień 24 marca, we wszystkich parafiach naszej Diecezji, będzie okazją do modlitwy w intencji naszego Kościoła lokalnego.