Ogłoszenia Duszpasterskie 2 kwietnia 2017 r.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                 2 kwietnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.

2. Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.

3. W dniu dzisiejszym spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 1630 w kaplicy, z racji pierwszej niedzieli miesiąca.

4. Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. (środa) godz. 1900 w Sali teatralnej.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwartek, podczas Mszy św. wieczornej, będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej podczas Mszy św. sprawowanych w naszej bazylice o godz. 700, 800, wynagradzająca za wszelkie zniewagi zadane Sercu Jezusa, o 1200 i 1800. Tego dnia z rana kapłani udadzą się do chorych z posługą sakramentalną.

6. W piątek 7 kwietnia ulicami naszej parafii przejdzie Droga Krzyżowa. Zapraszamy do licznego udziału w tym nabożeństwie rozpoczęcie Drogi Krzyżowej o godz. 1900.

Trasa Drogi Krzyżowej:Bazylika NSJ – ul. Otwocka – ul. Łochowska – ul. Łomżyńska – ul. Grajewska, ul. Siedlecka – ul. Otwocka – Bazylika NSJ. Dzieci mają swoją Drogę Krzyżową w piątek o godz. 1645.

7. W piątek 7 kwietnia 2017 r,  o godz. 2100 apelem jasnogórskim rozpocznie się modlitewne czuwanie za ojczyznę. Na które bardzo serdecznie zapraszamy. Zakończy się mszą św. o północy.

8. Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Poświęcenie palm na wszystkich mszach św. o godz. 1130 procesja z palmami na zewnątrz świątyni.

9. Wśród solenizantów, tego tygodnia jest nam dobrze znany ks. Ryszard Ptasiński. Jutro o godz. 1800 będzie przewodniczył mszy św. Jest to dobra okazja do modlitwy za Solenizanta, a po zakończeniu Eucharystii złożenia życzeń w zakrystii.

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.