OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 listopada 2016

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                                    20 listopada 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          

1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. Dziś podczas sprawowanej liturgii oddajemy siebie, parafię i całą naszą ojczyznę Chrystusowi Królowi.  

2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

3. Jutro swój dzień imienin obchodzi  Pan Janusz organista, będziemy się modlić w Jego intencji i prosić, aby dobry Bóg obdarzał Go potrzebnymi łaskami i darami. W jego intencji modlić się będziemy o godz. 1800.

4. Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian. Msze Święte zostaną odprawione według stałego porządku.

5. We wtorek natomiast przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

6.  Uczestników ostatniej pielgrzymki na Jasną Górę i do Gidel zapraszamy na Mszę św. dziękczynną we środę, 23 listopada o godz. 1800. Zachęcamy również uczestników innych pielgrzymek do udziału w tej Mszy św., na której dziękować będziemy za szczęśliwe całoroczne pielgrzymowanie i wszelkie dobro, jakie comiesięczne wyjazdy do sanktuariów polskich zrodziły w dusz każdego z pielgrzymów.

7. Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie za naszych bliskich i drogich nam zmarłych o godz. 1730 w modlitwie różańcowej polecamy Bożemu Miłosierdziu zmarłych, których wypisaliśmy na kartkach wypominkowych.

8. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

9. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.