ogłoszenia Duszpasterskie 20 sierpnia 2017 r.

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                20 sierpnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. W czwartek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Przez jego wstawiennictwo podczas wieczornej Mszy Świętej będziemy prosić o wzrost i umocnienie Chrystusowego Kościoła na terenach misyjnych.

3. W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msze św., o godz. 700, 800, 1200, 1800.

4. Bardzo dziękuję za wrażliwość serca i składane ofiary na remont wieży. Od jutra nie będzie bił dzwon na Anioł Pański ani pół godziny przed Mszą św. wieczorną. Będziemy używać dzwony tylko w czasie uroczystości pogrzebowej. Jest wielu ludzi, którzy chcieliby, aby dzwon zamilknął, do tego nie możemy dopuścić bo „dzwon” to głos samego Boga, który przypomina Nam wszystkim, że tutaj pośród tych ludzi mieszka Bóg.

5. Chciałbym prosić, abyśmy wchodząc do Bazyliki zawsze zachowywali się godnie. Nie prowadzimy głośnych rozmów w Bazylice. Jest to miejsce święte, nie rozmawiamy przez telefon. W czasie Mszy św. nie czytamy gazetki naszej parafialnej.

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.