Ogłoszenia Duszpasterskie 21 maja 2017 r

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                21 maja 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.

2. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.

3. We środę, 24 maja, w naszej parafii uroczystość, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki. Msze św. w naszej bazylice o godz. 700, 800, 1200, centralna uroczystość o godz. 1800.

4. W zakrystii ministranckiej jest udostępniony grafik dyżurów lektorskich na miesiąc czerwiec. Osoby dorosłe mogące czytać teksty biblijne na Mszach św. w dni powszednie zapraszamy do zapisania się w wybranych przez siebie terminach. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy w ten sposób służą wspólnocie parafialnej i w ten sposób dają świadectwo swojego uczestnictwa w życiu Kościoła. Przy tej okazji informujemy, że w lipcu i sierpniu, ze względu na okres wakacyjno-urlopowy, nie będzie zorganizowanych dyżurów lektorskich, ale zachęcamy, by przychodząc na Mszę św. spontanicznie zainteresować się, czy jest już ktoś do czytania.

5. W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz.1800, podczas której przez wstawiennictwo najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

Tego dnia rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św. Nowenna będzie sprawowana podczas wieczornego nabożeństwa.

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej