Ogłoszenia Duszpasterskie 28 maja 2017 r.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                               28 maja 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2. Dzisiaj przypada też 36. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego rychłą beatyfikację.

3. Od minionego piątku modlitewnie oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego w dzień Zielonych Świątek. Licznie włączmy się we wspólnotową nowennę do Ducha Świętego, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha.

4. W środę, 31 maja, będziemy przeżywać święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili zwiastowania i niesie Go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie, podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. My przez chrzest również jesteśmy zobowiązani do niesienia światu dobrej nowiny o zbawieniu. Niech to święto pobudzi nas do większej gorliwości apostolskiej.

5. W tym tygodniu – w najbliższy czwartek – rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszej bazylice codziennie o godz. 1730 będziemy sprawowali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w naszych domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie Boże miłosierdzie.

6. W czwartek, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, pamiętajmy o dzieciach  i módlmy się , o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kochał dzieci, zatem pozwólmy wszystkim dzieciom przychodzić do Niego po błogosławieństwo.

7. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pierwszy czwartek modlimy się o nowe powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne o godz. 1800. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej podczas mszy św. sprawowanych w naszej bazylice. Odwiedziny chorych w domach w godzinach porannych.  Pierwsza sobota miesiąca  msza św. o godz. 800 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i świata całego. Po wieczornej mszy św. zapraszamy na różaniec zakończy się apelem jasnogórskim.

8. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię św. wielkanocną.

9. W naszej Bazylice w dzisiejszą  niedzielę 28 maja studenci woluntariusze przeprowadzą zbiórkę do puszek na sprzęt medyczny dla Kenii. Jako proboszcz dziękuję  dzisiaj ofiarodawcom za wrażliwe serce i pomoc okazaną w postaci złożonej ofiary.

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.