OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 marca 2017

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                      5 marca 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.  W dzisiejszą niedziele spotkanie Kół Żywego różańca o godz. 1630.

2. Pierwsze Gorzkie żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 1700, połączone z procesją Eucharystyczną.

3. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1645, dorośli 1730, młodzież o godz. 1930. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

4. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

5. W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.