Ogłoszenia Duszpasterskie 8 Niedziela zwykła 26 lutego 2017 r.

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                 26 lutego 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 700,800, 910, 1200,1800. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

6. W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

W Środę Popielcową kancelaria parafialna nie będzie czynna. Sprawy losowe można tego dnia załatwić z kapłanem dyżurnym po każdej Mszy św. odprawianej w bazylice.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie zakonne i misyjne o godz. 1800.

8. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszej bazylice okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 700, 800, 1200, 1800. Odwiedziny chorych w domach w godzinach porannych.

W piątki Wielkiego Postu odprawiamy Drogę Krzyżową  i o godz.

1645 – dzieci,

1730 – dorośli.

1930 – młodzież.  

Zapraszamy na nocne czuwanie, które rozpocznie się o godz. 2100 apelem jasnogórskim, a zakończy się Mszą św. o północy.

9. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami. Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi Wynagradzająca za grzechy nasze i świata całego o godz. 800. Zapraszamy po wieczornej Mszy św. na różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Ten czas poświęcony na modlitwę chcemy ofiarować w naszych intencjach, jak również o dobre przygotowanie się do Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji warszawsko – praskiej i w naszej parafii. Nawiedzenie rozpocznie się w naszej diecezji 2 września br.

10. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.

11. Sakrament bierzmowania dla dorosłych

Przyjęcie sakramentu bierzmowania to jeden z warunków, który trzeba spełnić przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa lub podjęciem się funkcji rodzica chrzestnego. Normalnie, przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest prowadzone w trakcie edukacji szkolnej. Są jednak osoby dorosłe i pracujące, które z różnych powodów w okresie szkolnym, sakramentu bierzmowania nie przyjęły. Dla nich to, o ile mają takie pragnienie, organizujemy  w czwartki o godz. 1900 katechezy przygotowujące do bierzmowania. Pierwsza z nich odbędzie się 2 marca i wtedy podamy harmonogram oraz  warunki uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii, po nabożeństwach w Bazylice.

Przygotowanie będzie prowadzone jeśli zgłosi się odpowiednia grupa chętnych.

12.  Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej Idziemy.

 W Tygodniku możemy przeczytać m.in.: – Koszulka jak sztandar – Kim są ludzie, którzy zamiast kwiatków noszą na koszulkach twarz Chrystusa albo fragmenty świętych tekstów? – pisze Magda Zdort.

– Instytucjonalizacja nienawiści– Czy tolerowanie antyklerykalizmu niektórych mediach, teatrach i partiach politycznych, nie jest zgodą na tzw. Mowę nienawiści? – pyta ks. Henryk Zieliński.

– Wiara, przemoc, milczenie– Swoimi refleksjami po obejrzeniu filmu „Milczenie” dzieli się o. Dariusz Kowalczyk SJ