Ogłoszenia Duszpasterskie Boże Ciało 31 maja 2018 r

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA                            31 maja 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwamy dzisiaj w tajemnicy Wieczernika, gdzie Chrystus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Trwamy w dziękczynieniu za ten dar nieustannej Bożej obecności eucharystycznej w naszych świątyniach. Trwamy w upraszaniu Bożego błogosławieństwa, mając pewność, że On jest obecny wśród nas.  

W naszej bazylice dzisiaj Msze św. jak w każdą niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 1930. Po Mszy św. o godz. 1300 procesja do czterech ołtarzy z Najświętszymi Sakramentem.

2. Od jutra w dniach eucharystycznych będziemy dziękować Chrystusowi za dar Eucharystii. Niech wyrazem tego dziękczynienia będzie przyjęcie Komunii św. czystym sercem i trwanie przy Jezusie wychodzącym do nas podczas procesji. Procesja w bazylice po odśpiewaniu litanii do Serca Pana Jezusa. / od jutra /

3. Przypominamy, że jutro, w pierwszy piątek miesiąca i jednocześnie Dzień Dziecka, zapraszamy dzieci do wspólnej modlitwy o godz. 1645. Rano kapłani udadzą się do chorych z Najświętszym Sakramentem. Spowiedź podczas Mszy św. sprawowanych w naszej bazylice.

4. Pierwsza sobota miesiąca Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o g. 800 intencja Mszy św. Wynagradzająca za grzechy nasze i świata całego. Wieczorem po Mszy św. różaniec przy Wystawionym Najświętszym Sakramencie.

5. Przypominamy że w najbliższą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje przed Nawiedzeniem Obrazu MB Jasnogórskiej. Rekolekcje poprowadzą OO. Redemptoryści.

6. W najbliższą niedzielę spotkanie Kół Żywego różańca i orszaku procesyjnego o godz. 1700 w kaplicy.

7. Komunikat w sprawie dyspensy w dniu 1 czerwca 2018 roku

Komunikat w sprawie dyspensy w dniu 1 czerwca 2018 roku

Na podstawie kanonu 87 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego – udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 1 czerwca 2018 roku wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Przypominam zarazem, że korzystając z dyspensy należy odmówić modlitwę w intencji Ojczyzny i Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski