Ogłoszenia Duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                  16 marca 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapominali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału w chwale Bożej.

2. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”. [Nasze ofiary mają wspomóc misjonarzy; możemy je złożyć do puszki przy wyjściu z Kościoła].

3. Trwa okres Wielkiego Postu. Podczas wszystkich Mszy św. sprawowanych w naszej Bazylice. Nie zapominajmy również o nabożeństwa wielkopostnych, takich jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. W naszym kościele Drogi Krzyżowa [w piątek] dla dzieci o godz. 1645, dla młodzieży o godz.1930 i dla dorosłych o godz.1730 W niedzielę o godz.17 00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

4. W najbliższą środę będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego imię. Swój dzień imienin obchodzi ks. Józef Michurski pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. Tego dnia będzie sprawował wieczorną Msze św. o godz. 1800 będzie dobra okazja, aby Mu złożyć osobiście życzenia imieninowe.

5. W następną niedzielę rozpoczniemy rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii.

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Prałat Kazimierz Ziółkowski proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Rekolekcje potrwają do środy włącznie.

Nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas Mszy św. w niedzielę:

Niedziela 23. 03. 2014 r.

 g. 700;830; 1000; 1130; 1300; 1700 Gorzkie Żale; 1800; 1930

Poniedziałek 24. 03. 2014 r.

g. 700; 800; 1200; 1800; 1930 – Niech się nadzieja we mnie odrodzi – nabożeństwo z cyklu „Modlitwa serca” będące przygotowaniem do sakramentu pojednania. Nauka rekolekcyjna jest włączona w program „Modlitwy serca”.

Wtorek 25. 03. 2014 r. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NMP

g. 700; 800; 1200; 1800; 1930

Środa 26. 03. 2014 r.

g. 700; 800; 1200; 1800; 1930

Zachęcamy na zakończenie rekolekcji do przyjęcia Komunii Świętej wynagradzającej i wdzięczności za dar nawrócenia.

7. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tym czasie zmagania się z naszymi wadami, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać ten czas na porządkowanie naszego życia, a przez to na przygotowanie się do świętowania zwycięstwa Chrystusa nad mocami grzechu i zła.

8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.