Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela W. Postu 08. 03. 2015 r.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                            8 marca 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzecia niedziela Wielkiego Postu. Nasza Bazylika w dniu dzisiejszym jest Kościołem Stacyjnym, oprócz Mszy św. odprawianych jak w każdą niedzielę zapraszamy na godz. 1500 na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17oo Gorzkie Żale i o godz. 1800 Msza św. O godz. 2000 Msza św. stacyjna i o godz. 2100 apel Jasnogórski. W dzisiejszą niedzielę jest stały dyżur w konfesjonale, można skorzystać sakramentu pojednania.

2. Dziś przypada Dzień Kobiet. W modlitwie wiernych poleciliśmy je Panu Bogu, a po zakończeniu Mszy Świętej postarajmy się, by był to dzień pełen radości i miłości.

3. W środę – nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych o godz. 1730 a następnie – Msza Święta wieczorna.

4. W ramach naszego przygotowania do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem odbędą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne w dniach: 15 – 18 marca bm. Nauki rekolekcyjne wygłosi Ks. Adam Węgrzyn –  jest salezjaninem, doktorantem biblistyki na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św. według rozkładu obowiązującego w naszej parafii. Natomiast w kolejne dni Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla ogółu parafian będą odprawiane o godz. 700, 1200 i 1800. Na godz. 2000 zapraszamy młodzież szkół średnich, studiującą i pracującą oraz wszystkich, którzy nie mogą skorzystać z nabożeństw wcześniejszych.

Rekolekcje zakończą się w środę – 18 marca.Tego dnia na każdej Mszy św. z naukami rekolekcyjnymi będzie można przystąpić do Komunii św. generalnej oraz przyjąć błogosławieństwo rekolekcyjne z udzieleniem odpustu.

W trakcie rekolekcji, podczas każdej Mszy św., spowiednicy będą pełnić dyżury w konfesjonałach.

5. Pielgrzymi wyjeżdżający na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska proszeni są o uregulowanie wpłat i ewentualne uzupełnienie danych. Przypominamy, że koszt pielgrzymki wynosi 40 zł od osoby i zawiera koszty przejazdu, ubezpieczenie oraz bilet na misterium. Wyjazd 28 marca (sobota) godz. 8.00, z parkingu przed Bazyliką.

6. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych w niedzielę Gorzkich Żalach w piątki Drodze Krzyżowej, a także do lektury Pisma Świętego, książek religijnych i prasy katolickiej, rozprowadzanej w naszej parafii. Uczyńmy to w trosce o pogłębienie naszej wiary i przyjaźni z Bogiem.