OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Wielkanocy 04. 05. 2014 r.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                       4 maja 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada 3. niedziela Wielkanocy. Liturgia tej niedzieli ukazuje nam kolejne spotkanie Jezusa z Apostołami po zmartwychwstaniu. Do udziału w tej wspólnocie jesteśmy zaproszeni również my sami. Starajmy się zatem o tym pamiętać, podejmując nasze obowiązki w tym tygodniu.

3. Spotkanie Bractw Różańcowych odbędzie się 11 maja o godz. 1700.

2. Dzisiejsza niedziela jest też Niedzielą Biblijną, rozpoczynając obchody Tygodnia Biblijnego w naszej ojczyźnie. Chodzi o to, abyśmy nie tylko posiadali w domu Pismo Święte, lecz abyśmy je czytali, wspólnie czy indywidualnie rozważali i w ten sposób pogłębiali naszą wiarę. Skorzystajmy z różnych inicjatyw organizowanych w tym tygodniu.

3. Chętnych zapraszamy do udziału w „kręgu ewangelicznym”, którego członkowie zbierają się co tydzień we wtorki o godz. 1900 by wspólnie rozważać Słowo Boże.

4. W nadchodzącą sobotę 10 maja dzieci z naszej parafii ze szkoły podstawowej nr. 30 przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej, również dzieci ze szkoły muzycznej. Otoczmy dzieci i ich Rodziny naszą szczególną modlitwą.

Pierwsza Spowiedź – 09 maja godz. 1500– strój galowy, dzieci przynoszą świecę z osłonką, ze stroikiem oraz książeczkę do nabożeństwa, gromadzimy się w Bazylice o godz. 1450.

Pierwsza Komunia Święta – 10 maja – godz. 10oostrój komunijny, bez świec i innych przedmiotów, gromadzimy się przed Bazyliką o godz. 940. O godz. 1200 strój komunijny, bez świec i innych przedmiotów, gromadzimy się przed Bazyliką o 1140

O godz. 1500  – 10 maja – spowiedź przed Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej.

5. W niedzielę 11 maja o godz. 1130 pierwsza rocznica Komunii świętej dzieci, którzy w ubiegłym roku przystąpili do Komunii świętej.

6. We wtorek, 6 maja, obchodzimy święto Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc z moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej.

7. A w czwartek, 8 maja, przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby liczne powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.

8. Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych codziennie w naszym kościele o godz.1730. Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na to nabożeństwo wspólnie z sąsiadami czy w gronie rodzinnym, przed kapliczką Matki Bożej czy też w domu przed Jej obrazem.